Scp-2365
rating: +1+x

Madde #: SCP-2365

Obje Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2365 raporları araştırılmalı ve kurbanlar arasındaki bağlantıların veya ortak faktörlerin kanıtları için veriler analiz edilmelidir. SCP-2365'ten kurtulanlar ve tanıklar ile görüşülecek, test edilecek ve sonrasında amnestik verilecektir. Vakfın paravan şirketleri, SCP-2365'i gözlemlemek ve belgelemek amacıyla "uyku çalışmaları" yapacaktır.

SCP-2365'in memetik olup olmadığı bilinmemekle birlikte, SCP-2365 ile ilgili bilgilere erişim kısıtlanmıştır.

Açıklama: SCP-2365, REM uykusu sırasında belirli bireyleri etkileyen bir olgudur. SCP-2365'in ilk aşamaları, traversin üzerindeki küçük pas pullarının havada somutlaşması ve sıcaklıkta bir azalması ile karakterize edilir. Bu aşamadaki kayıtlar, kaynağı belirlenemeyen metal menteşelerin sesini tespit etti. Uyuyan kişi bu aşamada uyandırılır ise başka bir etki gözlenemez.

SCP-2365'in ilerlemesine izin verilirse, ilk aşama sona erecektir ve ikinci aşama başlayacaktır. Uyuyan kişinin başının yakınlarında ağır çelik yaylar oluşacaktır. Bunu 10-15 dakika boyunca, büyük bir ayı kapanı oluşturan metal eklerin yavaş yavaş ortaya çıkışı izleyecektir.

Ayı kapanı, yavaşça materyalden arındırılmadan önce uyuyan kişinin başında 10 dakika asılı kalacaktır. Bu süre içinde uyuyan kişi bilincine geri döner ise veya kapanla (uyuyan kişi veya başkaları tarafından) temasta bulunulursa, yaylar tetiklenir, kafa ve boyunda önemli travmalara yol açar.

Vakfın SCP-2365 hakkındaki bilgileri büyük ölçüde adli tıp ve tanık raporlarına dayanmaktadır. Gözlem ve testler, tetiklenen ve maddeyi tutan tuzakları taşımak ve sınırlı sayıdaki SCP-2365 kurtulanıyla sınırlandırılmıştır. SCP-2365 kurbanlarının kimlikleri arasında bir kalıp belirlenmemiştir ve gözlemlenmeyen vakaların sayısını belirlemek zordur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License