SCP-2524
rating: 0+x
nostrings2.jpg

Deney esnasında SCP-2524.

Madde #: SCP-2524

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2524 yanmaya dayanıklı ekstra katmanı olan standart bir güvenli sınıf kasasında saklanmalıdır.

Açıklama: SCP-2524 standart parafin balmumundan yapılmış büyük, kırmızı ve esanslı bir mumdur. Bu yazı yazıldığı sırada, SCP-2524 yaklaşık 30cm uzunluğunda. SCP-2524 tutuşturulduğunda yaklaşık saatte 0.5 cm hızla yanmaktadır. SCP-2524'ün kokusu yanmış odun kokusunu andırmaktadır.

Yaşayan bir insan deneği SCP-2524'ün ateşiyle aydınlandığında, gölgesi sanki bir insan değil, insan boyunda, uzunluğu ve yapısı deneğe benzer bir kukladan çıkıyormuş gibi görünür. Bu gölgeler bir kukla için mekaniksel olarak mümkün olduğu sürece deneğin hareketlerini taklit eder.

Kuklaların ipleri gözle görülebilir ve SCP-2524'ün tam üzerinde tek bir noktayla birleşiktir. Bazen, bu birleşme noktasında yavaşça titreyen küçük bir halka da görülebilir.

SCP-2524 falcı Shaun Mathies'in sahipliği altındayken Bibb County, Georgia'da bir fuar alanında bulundu. Röportajlarda, Shaun Matheis SCP-2524'ün kendisi için çok büyük bir duygusal önemi olduğuna vurgu yaptı ancak işlevi ve geçmişi hakkında konuşmayı reddetti. Matheis bir tam amnestik rejimden sonra serbest bırakıldı.

Madde analizlerinin gösterdiğine göre doğa üstü etkinin kaynağı mumun fitilidir. Balmumunun herhangi bir anomaliye sahip olmadığına karar verilmiştir.

Ek: Olaylar
SCP-2524'ün oluşturduğu gölgeler bazen, bazı nedenlerden dolayı gölgenin asıl sahibi olan insandan farklı hareketlerde bulunmuşlardır. Örnekler aşağıda listelenmiştir.

01/11/97: SCP-2524'ü test eden ajanın gölgesi bir oyuncak silah çıkardı ve bu silahı dikey yönde ateşlemesi sonucu namludan direğe bağlı küçük bir bayrak çıktı. Ajan sabit duruyordu ve kolunu kaldırmamıştı. Silahı havaya kaldırdıktan yaklaşık 2 saniye sonra gölge, kolunu indirdi.

01/11/97: Bir D-Sınıfı denek arkasına yaslanmış bir şekilde otururken gölgesi kollarını havaya kaldırdı. Kollar havada bir saniye sabit durduktan sonra 6 saniye boyunca ritmik bir şekilde sallandı.

05/11/97: İki denek kullanılarak gölgelerin eylemsiz hareketlerini gözlemlemek için yapılan bir testte, gölgelerden birinin, kafasını kaşıyor gibi bir hareket yaptığı gözlemlendi. Ve birkaç dakika sonra bu iki gölgenin el sıkıştığı görüldü.

08/11/97: Bir D-Sınıfı deneğin gölgesi, bir Mısır kültürel dansının popüler ve modern bir taklidine benzer hareketler sergilemeye başladı. Denek, gölgenin hareketlerini fark etti ve odanın etrafında hızlıca koşarak gölgeden kaçmaya çalıştı. Gölge dansa devam ederken deneği takip etti.

10/11/97: Ajanın gölgesi ilk olaydaki gibi silah kaldırdı, fakat bu sefer ikinci bir deneğin gölgesine doğrulttu. Görünüşe bakılırsa silah ateşlendi ve diğer gölge abartılı bir ölüm taklidi yapıp yere düştü ve ikinci denek testin geri kalanına gölgesiz devam etti. Testin sonunda, havalandırmadaki bağlantı noktasından çıkan soluk ve çocuksu kahkahalar duyuldu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License