Eskiden kütüphane olan SCP-2602
rating: +2+x

Dikkat: Bu dosya, bilişsel tehlikeler içermektedir. Bu metnin okunmasının tehlikeli olmadığı inanılsa da, metnin anlaşılması ve yorumlanması olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Bu belgeyi okurken lütfen dikkatli olunuz.

library.jpg

SCP-2602

Madde #: SCP-2602

Kütüphane Sınıfı: Eski

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2602, eskiden kütüphane olduğu gerçeği altında elde edinilmiştir. SCP-2602'yi gizlemek için mülkün etrafına büyük çalılar ve ağaçlar dikilmiştir. Personel olmayanlara erişim yasaktır. Eskiden kütüphane olan SCP-2602'nin bulunduğu kasabaya amnestikler uygulanmıştır.

SCP-2602 hakkında bilinen tüm internet üzeri referanslar ve eskiden kütüphane olduğu gerçeği kaldırılmıştır. SCP-2602'nin etkilerinin dil belirteçlerine ilişkin filtreler, gözden geçirilmek üzere potansiyel olarak SCP-2602 ile ilgili metinleri işaretlemek için Vakıf web tarama yazılımına eklenmiştir. SCP-2602 ile ilgili bilinen tüm fiziksel belgeler tanımlanmıştır ve yok edilmiştir.

SCP-2602 ile ilgili Vakıf belgeleri, anomaliye aşina olmayan personel tarafından okunabilirlik için mümkün olduğunca düzenlenecektir. Tipik olarak, SCP-2602'nin eskiden kütüphane olduğu gerçeğine yapılan referansların %40'ı kaldırılabilir.

Açıklama: SCP-2602, 08-06-1921'den 29-04-1988'e kadar kütüphane olmuş bir binadır. SCP-2602, █████ ███████, İngiltere'de bulunmaktadır ve anormal özelliklerini 2004 Ekim'de elde etmiştir.

SCP-2602 hakkında herhangi bir bilgi için iletişim kurarken, bireyler, SCP-2602'nin eskiden kütüphane olduğu gerçeğine sık sık referanslar yapmak zorunda kalırlar. Bu referansların kesin ifadeleri ve niteliği sıklıkla yazar ve bağlam tarafından belirlenir, ancak bu bilgi her zaman açık bir şekilde iletilir. SCP-2602'ye atıfta bulunan metinler, eskiden kütüphane olduğu gerçeği dışında SCP-2602 hakkında çok az bilgisi olan kişiler tarafından bu referansları sınırlı bir dereceye kadar kaldırabilir. Bu referansların düzenlenmesini engelleyen sınırlı zorunluluk, referansları kaldırmak için otomatik süreç girişimlerini engellemiştir.

SCP-2602 hakkında herhangi bilgi de anormaldir. SCP-2602 ile ilgili iletişimlere maruz kalan bireyler, SCP-2602'nin herhangi bir sayıda özelliğinin veya araştırma sonuçlarının ardındaki ana nedeni eskiden kütüphane olması olarak tanımlayacaktır. Bu, söz konusu bilgilerin SCP-2602'nin eskiden kütüphane olduğu gerçeğine referanslar içerdiği ölçüde orantılıdır. Bireyler bu mantıksız nedensel bağlantıları desteklemek için yanlış inançlar geliştirecek olsalar da, genelleme yapmazlar ve genel bir biliş riski oluşturmazlar — örneğin, bazı bireyler SCP-2602 içindeki yer çekiminin etkilerinin eskiden kütüphane olduğundan ancak artık bu amaca hizmet etmediğini öne sürmüş olsalar da, eskiden kütüphane olarak kullanılan diğer binalar konusunda bu inancı taşımazlar.

Bireyler, SCP-2602'nin bir kütüphane olarak kullanımı ile anormal özelliklerinin gelişimi arasındaki kullanımı ile ilgili herhangi bir bilgiyi doğrudan veya başka şekilde iletemezler. İstendiğinde, bunun yerine ısrarla ve tekrar tekrar SCP-2602'nin eskiden kütüphane olduğu gerçeğine atıfta bulunurlar. Bu ve SCP-2602'nin eskiden kütüphane olduğu gerçeğinden dolayı, 1988'den 2004'e kadar SCP-2602'de bir şey olup olmadığını belirlemek çok zordu.

Ek 2602-1: 09 Aralık 2004 tarihinde Ajan Roderick ve Casey tarafından yürütülen eskiden kütüphane olan SCP-2602 araştırmasının özeti. Okunamayan bölümler tamamen silinmiştir. Ayrıca bakınız: SCP-2602 Fotoğrafik Kanıtlar.

SCP-2602'nin düzeni genellikle eski bir kütüphane için uygun olsa da, yerel yönetimden alınan planlar ve geçmiş kullanıcıların ifadeleri ile tutarsızdır. Dolayısıyla SCP-2602'nin eskiden kütüphane olduğu varsayılmaktadır. En önemlisi, SCP-2602 genellikle eski kütüphanelerde bulunan türden geniş bir yeraltı bileşenini içerir.

SCP-2602, anormal özelliklerini elde ettiği aynı günde kapsamlı yangın hasarı yaşamıştır. Aktüeryal tablolarla danışmanlık, eski kütüphanelere beklenen yangın hasarından küçük sapma göstermiştir. Ancak, enkazın bir kısmı yüksek seviyelerde Dewey radyasyonu1 göstermiştir ve bu radyasyon SCP-2602'nin bir kütüphane olduğu zaman muhtemelen okuma gruplarına yardımcı olmak için kullanılan birkaç türbeye erişimi engellemişti.

Bir dizi gelişmiş kitap ayıklama makinesi bulunmuştu, ancak eski bir kütüphanede uzun süreli depolama makineleri çalışmaz hale getirmiştir. Bu depolama nedeniyle benzer şekilde, kütüphaneler tarafından gecikmiş kitapları olan kullanıcıları tutmak için kullanılan kısıtlamalar şiddetli bir şekilde zarar görmüştür.

SCP-2602'nin eski kütüphanelerde bulunması beklenen tehlikeli atık çukuru kordon altına alınmıştı. Ancak, bu süreçte, atıktaki eski kütüphane dalgalanmalar, Ajan Casey'in daha sonra ölümcül olduğu kanıtlanan birkaç ciddi sıyrık ile yaralanmasına sonuç olmuştur.

Sonuçlar: SCP-2602'nin eskiden bir kütüphane olduğu ve daha önce bir kütüphane olduğu gerçeğinden de anlaşılacağı gibi, SCP-2602'nin eskiden bir kütüphane olduğu muhtemeldir. Büyük olasılıkla, kütüphane olmayı bırakmasından kısa bir süre sonra, SCP-2602 önceden bir kütüphaneydi. Bu muhtemelen SCP-2602'nin eskiden bir kütüphane olduğunu vurgulamak ve SCP-2602'nin eskiden bir kütüphane olmasını gizlemek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License