SCP-2669
rating: -3+x
stars.png

2004 yılı itibariyle ilk Khevtuul 1 uçuş planı (yeşil)

Madde #: SCP-2669

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: Khevtuul 1 Komuta Merkezi, SCP-2669 ile iletişimi sürdürmek ve koşullar elverdiğinde onu kontrol etmek amacıyla Göksel Anomaliler Vakıf Ofisi içinde kurulmuştur. Heimdall Projesi'nin Khevtuul alt programındaki tüm mevcut kaynaklar, SCP-2669 ile Dünya arasındaki mesafeyi mümkün olan en üst düzeye çıkarmak amacıyla yeniden konuşlandırılmıştır. SCP-2669'un Khevtuul 1 Komuta Merkezi'nin kontrolü altında olduğu tüm dönemler, bu amaca ulaşmak için kullanılmalıdır. Personel, önceki görev parametrelerini göz ardı etmelidir.

SCP-2669'un muhafazasında gerekli olabilecek çok sayıda D-Sınıfı personel nedeniyle, Vakıf Lojistik Departmanı, SCP-2669'a atanacak personel için özel bir işe alım programı oluşturmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu program, "Mercy Uluslararası Evlat Edinme Hizmetleri" paravan örgütü altında Ürdün'ün Irbid Valiliğindeki Ar Ramtha Mülteci Kampında faaliyete başlamak için geçici olarak onaylanmıştır.

Açıklama: SCP-2669, Heimdall Projesi'nin zorunlu kıldığı dünya dışı tehdit değerlendirme protokollerinin bir parçası olarak 2004 yılında Vakıf tarafından gizlice tasarlanmış, inşa edilmiş ve fırlatılmış Khevtuul 1 uzay araştırma aracıdır. SCP-2669'un ilk görevi, öngörülebilir gelecekte ana akım bilimsel yeteneklerin ötesinde bir işlev olan, Dünya benzeri yaşam formlarını barındırabileceğine inanılan dış gezegenlerin doğrudan gözlemlenmesiydi.

SCP-2669, şu anki teknoloji anlayışıyla elde edilemeyen iki yetenek kullanıyordur:

  • Etkili ışıktan hızlı (FTL) yolculuk. SCP-2117'de bulunan ve uzay-zamanı yerel olarak bozarak çalıştığına inanılan üç egzotik tahrik sisteminin incelenmesi ve uyarlanması, küçük bir araştırma aracının yaklaşık 5,3c'ye varan (ve bazı durumlarda aşan) göreli hızlarda seyahat etmesini sağlayabilen deneysel bir motora yol açmıştır. Böyle bir motorun muazzam yıkıcı potansiyeli nedeniyle, kullanım izni yalnızca Khevtuul 1'e verilmiştir.
  • Ani iletişim ve kontrol. Khevtuul 1, bir insan bilinciyle entegre Komuta-Veri-Rehberlik-Kontrol (CDGC) sistemini içeren geliştirilmiş bir uçuş bilgisayar sistemi ile tasarlanmıştır. SCP-2372'nin arkasındaki uzak zihin-vücut bağlama fenomeninin incelenmesi ve uyarlanması, elektronik bir arayüze bir tür insan bilincinin yüklenmesini sağlamıştır. Dünyadaki bir bedensel vücutla bağlantılı ayrık bir insan bilincinin varlığı, göreli mesafeye rağmen bilginin Dünya'dan Khevtuul 1'in konumuna anında aktarılmasını sağlamıştır. Bu özellik, görev için gerekli operasyonel kapasitelerde Güneş Sisteminin sınırlarının ötesinde bir uzay araştırma aracını çalıştırmak için gerekli olan gelişmiş derecede kontrol sağlamıştır.

Khevtull 1, tam Vakıf kontrolü ve görev işlevselliği döneminde, 114 güneş dışı gezegeni doğrudan araştırmıştır. Bu araştırmanın sonuçları hala gizlidir.

SCP-2669, D-43852'nin (eskiden Dr. Asma Tareen) bilincine ev sahipliği yapmaktadır. D-43852, araştırma aracı üzerinde otomatik kontrol uyguluyordur ve aktif olarak Dünya'ya dönmeyi amaçlıyordur. Dünya ile bu niyete sahip göreli bir nesne arasındaki bir çarpışma potansiyeli nedeniyle, SCP-2669'un Dünya'ya geri dönmesini önlemek için saklama prosedürleri oluşturulmuştur.

Deneyler, başka bir deneğin bilincini yüklemenin aynı anda D-43852'nin SCP-2669 üzerindeki kontrolünü bozduğunu göstermiştir. D-43852'nin müdahalesi yokken, yedek yazılım sayesinde SCP-2669'un iticileri üzerinde kontrol sağlanmasına devam edilebilinmektedir, bu yazılım ilk başta planlanan rotasında, Dünyadan süresizce uzaklaşarak araştırmasına devam etmesi için programlanmıştır. Bununla birlikte, D-43852'nin SCP-2669'dan eklenen denekleri çıkarabildiği kanıtlanmıştır, ancak bu işlem tipik olarak birkaç hafta sürmektedir. SCP-2669'a yüklenen ilave D-Sınıfı deneklerin nihai kaderi şu anda bilinmemektedir.

Yükleme işleminin doğası gereği, yukarıdaki özel programın dışında işe alınmış D-Sınıfı deneklerin kullanılması artık yasaktır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License