SCP-2690
rating: -3+x

Madde #: SCP-2690

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2690 sadece SCP-2690-A örnekleri tarafından araştırılmalıdır. Bir Vakıf araştırmacısı 2 yılda bir Muhafaza Site-2690'a gönderilecektir. Muhafaza Site-2690, diğer Vakıf siteleri ile temasa geçmemelidir ve Muhafaza Görev Gücü Epsilon-13 ("Kanat Kıranlar") tarafından izlenmelidir. SERAPHIM-1390 olayının herhangi bir belirtisi Prosedür ICARUS-2690 ile karşılanmalıdır.

Açıklama: SCP-2690, sürekli araştırılmadığı takdirde SERAPHIM-1390 olarak sınıflandırılan bir LK-Sınıfı türlerin transmutasyonu olayını başlatan tanımlanmamış bir nesnedir. SCP-2690 üzerinde araştırma yapan tüm personel SCP-2690-A örneklerine dönüşmektedir.

SCP-2690-A örnekleri [VERİ ÇIKARILDI].

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License