SCP-2693
rating: -4+x
cutie%20kitty%20cat%20so%20so%20cute

SCP-2693-2.

Madde #: SCP-2693

Nesne Sınıfı: Beklemede

Özel Saklama Prosedürleri: Karakol 27, doğa koruma alanı olarak gizlenmiş şekilde SCP-2693-1'in etrafında inşa edilmiştir.

SCP-2693-2'ye bir takip cihazı takılmıştır. SCP-2693-2, SCP-2693-1'e girdikten sonra, ajanlar, bulunduğu yerde SCP-2693-2'yi mümkün olan en kısa sürede yakalayacak, ve SCP-2693-2'ye tanık olan sivillere amnestik uygulayacaktır.

Açıklama: SCP-2693, SCP-2693-1 ve SCP-2693-2 olarak adlandırılan iki ayrı varlık arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır.

SCP-2693-1, Arizona'nın merkezinde bulunan sekiz metre derinliğinde bir taş tuğla kuyusudur. Tarihsel kayıtlara göre SCP-2693-1, 1928'de bağımsız bir ev sahibi tarafından inşa edilmişti, ve şimdi kurumuş bir durumdadır. Kapsamlı araştırma, SCP-2693-1'in yapımında veya sözleşmesinde anormal olaylarla bağlantılı bireylerden veya gruplardan hiçbir anormal olay veya katılımın dahil olmadığını ortaya koymuştur.

SCP-2693-2, yaklaşık altı haftalık, siyah, altın ve beyaz rengi bir evcil patiska kedisidir. SCP-2693-2, kendi cinsinin benzer evcil kedilerinden önemli ölçüde farklı değildir, ve araştırma doğasında anormal özelliklere dair hiçbir kanıt göstermemiştir.

SCP-2693-2, SCP-2693-1'e her yaklaştığında hemen SCP-2693-1'e atlamayı deneyecektir, ancak bunu yapması önlenebilir. SCP-2693-2, SCP-2693-1'e düşebilirse, kuyunun dibine çarpmadan kısa bir süre önce, SCP-2693-1'in yaklaşık elli mili içindeki rastgele bir konuma ışınlanacaktır. SCP-2693-2'nin davranışının nedeni bilinmemektedir.

Olaylar arasında göze çarpan tek değişiklik, SCP-2693-2'nin kuyruğunun her ışınlanmada bir inç kısalmasıdır. Bunun önemi bilinmemektedir.

Keşif: SCP-2693, kedisinin bir kuyuya düştükten sonra aniden kaybolduğunu iddia eden Eddie Brown adlı bir adamın çok sayıda raporundan sonra keşfedilmişti. Bay Brown ve yerel polis, SCP-2693-2'yi aramak için birkaç saat harcadı, sonra SCP-2693-2 aniden yakındaki bir çalılıktan ortaya çıktı ve hemen tekrar SCP-2693-1'e atladı. Yaklaşık olarak aynı zamanda, polis, yerel bir sakin Susie Jones'tan, evinde aniden istenmeyen bir kedinin belirdiğini iddia ettiği bir telefon aldı. SCP-2693'ün anormal özellikleri doğrulandı, tanıklara amnestik uygulandı, ve SCP-2693 resmi olarak Vakıf veri tabanına kaydedildi ve muhafaza altına alındı.

SCP-2693 Olay Raporları: SCP-2693-2'nin SCP-2693-1'e girmesine izin vermeden önce, araştırma her iki nesnede bağımsız olarak yürütülmüştü. İkisi herhangi bir ayrı anormal özellik sergilemedi, ve bu nedenle anormal olayların yalnızca SCP-2693-1 ve SCP-2693-2'nin etkileşimi üzerine gerçekleşeceği sonucuna varıldı. Araştırma amacıyla, denetleme personeli SCP-2693 etkileşiminin gerekli önlemler ile gerçekleşmesine izin verdi. Aşağıda SCP-2693-1'e giren SCP-2693-2'nin tüm denetlenen olaylarının bir listesi ve olaylarla ilgili ayrıntılar bulunmaktadır.

Olay 1 & 2: Bu belgenin Keşif bölümüne bakınız.

Olay 3: SCP-2693-2, SCP-2693-1'in kırk bir mil kuzeyindeki açık bir alana ışınlanır.

Olay 4: SCP-2693-2, terk edilmiş bir elektrik santralinde, on iki mil güneybatıda görünür.

Olay 5: SCP-2693-2, beş mil doğudaki sığ bir dereye ışınlanır. Takip cihazı, bir sinyal gönderdikten kısa bir süre sonra kısa devre yapar, ve ajanlar SCP-2693-2'yi bulmadan önce bölgeyi iki saat boyunca aramak zorunda kalır.

Olay 6: SCP-2693-2 elli mil güneyde görünür, ve terk edilmiş bir kamyonda uyurken bulunur.

Olay 7: SCP-2693-2, yirmi bir mil kuzeybatıdaki yoğun bir kaldırımın merkezine ışınlanır. Yoğun yaya trafiği nedeniyle hiçbir sivil ışınlanmaya gerçekten tanık olmaz ve SCP-2693-2 herhangi bir büyük zorluk olmadan geri alınır.

Olay 8: SCP-2693-2 on sekiz mil batıda, bir çam ağacının dallarında yerden yaklaşık otuz fit yüksekte görünür. SCP-2693-2'nin kuyruğunun bu noktada tamamen kaybolduğu unutulmamalıdır.

Olay 9: Beklenen ışınlanma olayı gerçekleşmedi. SCP-2693-2, SCP-2693-1'in dibine çarptığı anda öldü.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License