SCP-2719
rating: +2+x

Madde #: SCP-2719

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2719 içeride tutulmalıdır.

Açıklama: SCP-2719 değişken bir soyut-metafizik yapı göstergesidir. SCP-2719 tarafından etkilenen kavramlar ya gider,ya da içeri girer. SCP-2719 hakkında daha fazla bilgi zeki ve biyolojik personele sağlanmamalıdır.

Deneysel Bilgi:

Gösterge Sonuç
2008 Opel Astra İçerideydi
D-5789 İçeri gitti.
D-5794 İçeri gitti.
D-5796 İçeri oldu.
D-5802 İçeri gitti. İçeri sıkıntılı.
Kapsama Birimi 2719-A İçeri gitti. İçeri öldü
Kapsama Birimi 2719-B İçeri gitti.
Kapsama Birimi 2719-C İçeri oldu.
D-5803 İçeri gitti.
D-5805 İçeri gitti.
D-5812 İçeri oldu.
D-5813 İçeri oldu.
Kapsama Birimi 2719-B İçeri oldu.
Oulu, Finlandiya İçeri oldu.
Oulu'nun Nüfusu İçeri Gitti. Tahliye prosedürü olarak başarılı kullanım.
Kapsama Birimi 682-V İçeri oldu.
SCP-682 İçeri gitti.
SCP-682 İçeri oldu.
SCP-682 İçeri gitti.
SCP-682 İçeri gitti.
SCP-682 İçeri gitti.
SCP-682 Dışarı.
O5 İçeri oldu.
Dr. Zermelo İçeri gitti.
Cezalandırma İçeri oldu.
O5-7 İçeri gitti.
Dr. Bright İçeri oldu.
Bağırsak Rahatsızlığı Dışarı. (Güzel deneme.)
Bağırsak Rahatsızlığı İçeri oldu.
Dr. ████ İçeri gitti. (Şimdi bunu tekrar yapma.)
Taree, Australia İçeri oldu.
Taree'nin Nüfusu İçeri gitti
Deneyüstülük İçeri oldu.
O5-1 İçeri oldu.
Deneyüstülük İçeri oldu.
O5-2 İçeri oldu.
Deneyüstülük İçeri oldu.
O5-3 İçeri oldu.
Deneyüstülük İçeri oldu.
O5-4 İçeri gitti.
Deneyüstülük Dışarı
Deneyüstülük Dışarı
Deneyüstülük Dışarı
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License