SCP-3000
rating: +6+x
GÖZLEM KURULUNUN EMRİYLE
Aşağıdaki dosya, SINIF VIII bilişsel-tehlikeli varlık tanımlamaktadır,
ve Seviye 5/3000 olarak sınıflandırılmıştır
Yetkisiz erişim yasaktır.
3000
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License