SCP-3812rating: +10+x
GÖZLEM KURULUNUN EMRİYLE
Aşağıdaki dosya, 13. Seviye varoluşsal bir tehdidi tanımlamaktadır
ve Seviye 5/3812 olarak sınıflandırılmıştır.
Yetkisiz erişim yasaktır.
3812
3812
5

RAE.png

SCP-3812'nin, burada Brunning-Kant Görüntüleyicisinden (sağ) görüldüğü gibi, isyan dişlisinde bir polis olarak ortaya çıkması.

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-3812 şu anda yalnızca kısmen muhafaza edilmektedir.1 Daha fazla bilgi için aşağıdaki saklama önerisi özetine bakınız.

Keter-Sınıfı Saklama Önerisi Özeti2: SCP-3812, etrafında 5 km karantinaya alınmış bir dışlama alanı sağlayacak olan Mobil Görev Gücü Ganymede-66 “Yıldız Işığı Şövalyeleri” tarafından sürekli izlenecektir. Mevcut MTF GY-66 Ekip Lideri, Site-86 araştırma personeli ile birlikte, SCP-3812'nin muhafazasının herhangi bir yönünü yönetme yetkisine sahiptir. SCP-3812 ile gereksiz teması önlemek için özel dikkat gösterilmelidir.

Mevcut muhafaza çabaları, SCP-3812'nin nüfus merkezleri üzerindeki etkisini hafifletmeye ve daha kapsamlı bir muhafaza prosedürü oluşturmak için SCP-3812'nin anormal yeteneklerinin tamamını araştırmaya odaklanmaktadır. Bilgi Güvenliği ekipleri, SCP-3812'nin yaygın olarak bilinmesini önlemek için her türlü dijital medyayı izlemelidir.

SCP-3812, gerçeklik üzerinde aktif, agresif, anormal bir etkiye sahiptir. SCP-3812, muhafazasını önlemek için zaman içinde olayları değiştirebilir3. Bu değişikliklerin doğası gereği, SCP-3812'nin anormal etkisinden etkilenen herhangi bir bireyin etkilendiklerinin farkında olması pek olası değildir. Etkilenen bireylerin çoğunun SCP-3812'nin etkisinin bir sonucu olarak artık var olmaması muhtemeldir, ancak bunun ne sıklıkta gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir girişim spekülatiftir.

sam.png

Çocukluk evinin önünde olan SCP-3812. Louisiana eyalet kayıtlarından alınan bir görüntüdür.

Açıklama: SCP-3812 gerçeklik değiştiren bir varlıktır. SCP-3812'nin gerçeklik üzerindeki gizli etkisi nedeniyle, SCP-3812'yi mümkün olan herhangi bir şekilde tanımlamak neredeyse imkansızdır. SCP-3812 hakkında bilinen tek şey, bir zamanlar 1996'da öldüğüne inanılan, anormal olmayan bir Afro-Amerikan olan Sam Howell olmasıydı. Ölümünden kısa bir süre sonra, SCP-3812'nin mezarından çıkıp kaybolduğu gözlemlenmişti. SCP-3812, Polonya'nın Varşova kentinde bir apartmanın yıkılmasına yol açtıktan sonra Vakfın dikkatini çekmişti. Anormal yetenekleri nedeniyle, SCP-3812'nin görünümü önemli ölçüde değişmektedir, bu da izlemeyi son derece zorlaştırmaktadır. SCP-3812 şu anda Güney Pasifik Okyanusu üzerinde 26°26’49”G 137°56’27”B konumunda bulunmaktadır.

SCP-3812, son derece gelişmiş bir Eigenmann-Veitor şizofreni kompleksi4 belirtileri göstermektedir, özellikle: aşırı paranoya, aşırı disfori, aşırı mani/depresyon, çevrelerini düzgün algılayamama, gerçek ve hayal arasındaki farkı ayırt edememe, yaşayan ve ölü varlıklar arasındaki farkı ayırt edememe, duygu ifadelerini kontrol edememe, orada olmayan sesleri duyma, orada olmayan şeyleri görme, var olmayan uyaranları hissetme veya başka şekilde deneyimleme, vb5.

SCP-3812'nin ilk keşfedilmesinden bu yana geçen yirmi yıl içinde, bu belirtiler giderek kötüleşmiştir. Başlangıçta, SCP-3812 sorgulamaya yanıt verirdi ve durumunun Vakıf araştırmacılarından yönetilmesinde yardım arardı. Zamanla, SCP-3812 daha izole ve içine kapanık olmaya başladı, sonunda tamamen tepkisizleşti ve düzensiz ve öngörülemez şekillerde hareket etti. Şu anda, SCP-3812 etrafındaki dünyayı doğru bir şekilde algılayamamaktadır, bu nedenle algı ve gerçeklik arasındaki tutarsızlığı azaltmak için gerçekliği zaman zaman6 değiştirecektir. Bu nedenle, gerçekliğin ne sıklıkta değiştirildiğini bilmek imkansız olsa da, SCP-3812'nin ne sıklıkta temiz bir değişiklik7 yaratmadığı ve gerçeklik üzerindeki etkisinin kanıtını geride bıraktığı bilinmektedir.

SCP-3812'nin herhangi bir muhafaza hücresi içinde tutulması imkansızdır. SCP-3812, muhafaza hücresinin kaybolması için gerçekliği değiştirecektir veya muhafaza çabalarını büyük ölçüde engelleyecek şekilde kendisini başka bir yere taşıyacaktır. SCP-3812 bilinçsiz olarak da muhafaza girişimlerine direniyor gibi görünüyordur. SCP-3812 farkında olmadan yakalansa bile, kendisi veya hareket özgürlüğü için herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak veya öldürmek için gerçekliği değiştireceği için, sakinleştirilemez veya amnestize edilemezdir. Bu nedenle, mevcut muhafaza çabaları, doğrudan muhafaza yerine, SCP-3812'nin belirtilerinin zararlarını ve ifadelerini azaltmaya odaklanmıştır.

unshaped.jpg

SCP-3812'nin görüntüsü. İçerik bilinmiyor.

Zamanla, SCP-3812 görünüşte önemli ölçüde daha az insansı hale gelmiştir ve şimdi sadece belirsiz bir insansıdır ve bazen çeşitli şekillerde ve görünümlerde ortaya çıkar. Buna ek olarak, SCP-3812, çevresindeki yerel gerçeklik üzerinde zamansal ve uzamsal distorsiyonlar şeklinde gizli bir anormal etki üretir. Bu distorsiyonları zaman zaman, yerel alanı ve zamanı önemli ölçüde değiştiren veya zarar verebilecek rastgele, şiddetli patlamalar eşlik eder. SCP-3812 genellikle uysal ve amaçsız olsa da, rastgele patlamaları yakındaki herhangi bir canlı için her zaman ölümcüldür ve uygun şekilde muhafaza edilmezse büyük ölçekte son derece felaket olabilir.

SCP-3812 şu anki haliyle 19 Temmuz 2015'te şu anki yerinde tezahür etmiştir.

Ek 3812.1: Röportaj

Ek 3812.2: Dr. Yamamara'nın Ofisinden 21/09/2015 “SCP-3812’nin Davranışsal İstikrarsızlığı ve Varoluşsal Tehditlerin Etkileri Hakkında Rapor” ile ilgili not

Ek 3812.3: Dr. Yamamara'nın “SCP-3812'nin Davranışsal İstikrarsızlığı ve Varoluşsal Tehditlerin Etkileri Hakkında Rapor”, Sayfa 194, “PK-Sınıfı “Hepsi-Bir-Arada" Varoluşsal Pandaemonium Senaryosu” bölümünden alıntı

Ek 3812.4: SCP-3812 Değişiklik Olayları Kaydı

Ek 3812.5: ██/██/████ Olayı

Ek 3812.6: Dr Robert Scranton'un "Aşmak ve Gerçekliğin Kademesi"nden alıntı

Ek 3812.7: 12/20/2016 XK-Sınıfı “Dünyanın Sonu” Senaryosu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License