SCP-500
rating: +18+x
scp-heritage-v3.png

Madde #: SCP-500

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-500, parlak ışıktan uzakta, soğuk ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Yanlış kullanımını engellemek amacıyla, sadece 4. seviye güvenlik tasfiyesi bulunan personellerin SCP-500'e erişimine izin verilebilir.

Açıklama: SCP-500, an itibariyle kırk yedi (47) kırmızı hap içeren küçük, plastik bir kutudur. Bu haplardan biri, ağız yoluyla alındığında, bireyi yaklaşık iki saat içinde muzdarip olduğu tüm hastalıklardan iyileştirir, ancak kesin zaman hastalığın ağırlığı ve hastalık sayısına göre değişmektedir. Uzun denemelere rağmen, bu hapların aktif maddesi olduğu düşünülen bileşenin daha fazlasını sentezleme yönündeki tüm çabalar başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

Dr. Klein'dan Not:
Seviye 3'ten aşağı SCP personellerinin artık SCP-500'ü kullanmaları yasaklanmıştır. Bu şey akşamdan kalmayı tedavi etmek için falan değil. Önce AIDS olup ondan sonra izin isteyin.

Talep 500-1774-k
Dr. [500-0022F], SCP-038 ile birlikte test etmek için bir (1) SCP-500 hapı talep etti. Talep onaylandı.

Talep 500-1862-b
Dr. Gears SCP-914 ile birlikte test etmek için bir (1) SCP-500 hapı talep etti. Talep onaylandı.

Talep 500-2354-f
Dr. █████████, SCP-253 ile birlikte test etmek için bir (1) SCP-500 hapı talep etti. Talep reddedildi.

Talep 500-5667-e
Dr. Gibbons kişisel ilk yardım kiti için iki (2) SCP-500 hapı talep etti. Talep reddedildi.

Eklenti 500-1: İki (2) hap SCP-008'e çare olarak kullanılması için onaylandı. SCP-008 enfeksiyonuna kapılmış D-Sınıfı personellerde yapılan bir dizi test üzerine görülüyor ki, hastalığın en ilerlemiş safhalarında bile bütün bir hap tamamen iyileşmeyi sağlayabiliyor. Bunun yazılma anında elli yedi (57) hap kaldı. - Dr. [500-0021D]

Eklenti 500-2: Bir (1) hap SCP-409'e çare olarak kullanılması için onaylandı. SCP-500, SCP-409'un etkilerine maruz kalmış denek 409-D5 üzerinde kullanıldı. Tam bir iyileşme başarıyla sağlandı. Eklenti 409-1'e bakınız. Bunun yazılma zamanında elli altı (56) hap kaldı. - Dr. [500-0021D]

Eklenti 500-4: Talep 500-1774-k onaylandı. SCP-038 ile yapılan testler sonucunda beş (5) adet hap kullanıldı. SCP-038'in SCP-500'ü klonlama kapasitesinde olduğu tespit edildi; lakin klonlanmış hapların başarısı sınırlı olmaktadır. Klonlanan haplar bireyi iyileştirmede zamanın sadece %30'unda başarılı olmuştur, ayrıca klonlamanın üstünden geçen zamanla ters orantılı olarak, hapların başarılı iyileştirme şansları gittikçe azalmıştır. Enfeksiyonun kalıcı olduğu vakaların %60'ında, enfeksiyonun ilerlemesi durdurulmuş olsa da, enfeksiyonun semptomları aynen kalmıştır. Tedavi edilemeyen durumlardan muzdarip personellerin, SCP-038 ile kullanılmış hapları devamlı olarak almaları tavsiye edilir; zira SCP-500 stoğu oldukça kısıtlıdır. Kullanılan beş (5) örnek sonrasında geri götürüldü. Yazılma zamanında elli altı (56) hap kaldı.

Eklenti 500-5: SCP-038 ile yapılan deneyler sırasında, bir (1) hap personel D-██████ tarafından, ifadesinde belirttiği üzere, "akşamdan kalmayı geçirmek" amacıyla çalındı. Diğer projeler için verilen diğer SCP-500 örneklerine daha sıkı kontroller yapılması tavsiye edilir. Personel D-██████ etkisiz hale getirildi. Yazılma zamanında elli beş (55) hap kaldı.

Eklenti 500-6: Bir (1) hap SCP-231-4 ile kullanıldı. Yazılma zamanında elli dört (54) hap kaldı.

Eklenti 500-7: Bir (1) hap Deney 447-a. için kullanıldı. Yazılma zamanında elli üç (53) hap kaldı.

Eklenti 500-8: Bir (1) hap SCP-208 ile kullanıldı. Yazılma zamanında elli iki (52) hap kaldı.

Eklenti 500-9: Talep 500-1862-b onaylandı. Bir (1) SCP-500 hapı SCP-914'ün içine, "Hassas" ayarında iken yerleştirildi. Sonucunda oluşan nesne SCP-427 olarak sınıflandırıldı. Yazılma zamanında elli bir (51) hap kaldı.

Eklenti 500-10: Beş (5) hap Olimpiya Planı için alındı ancak sadece iki (2) tanesi kullanıldı. Geriye kalan üç (3) hap yakın zamanda geri götürülecek. Götürülme anında, kırk dokuz (49)hap kalmış olacak.

Eklenti 500-11: İki (2) hap Deney 217-█████-█████ için kullanıldı. Yazılma zamanında kırk yedi (47) hap kaldı.

Eklenti 500-12: SCP-500'ün mental baskı sonucunda bağımlılığa sebep olup olmadığını öğrenmek için soruşturma yapma talebi, önemsizliği gereği reddedildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License