SCP-579
rating: -3+x

Madde #: SCP-579

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-579 şu anda ana site Site-██'den yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan ve bir kompleks olan Site-62C'de bulunmaktadır. Bu sitenin varlığına ilişkin bilgi, SCP-579'un muhafazasına dahil olmayan tüm gerekli olmayan personel için gereksiz kabul edilmiştir. Site, SCP-579'un bulunduğu bina ve muhafaza personeli için olan yaşama alanlarından oluşmaktadır. SCP-579, elektromıknatıslar kullanılarak kalıcı süspansiyonda tutulduğu, [VERİ ÇIKARILDI]'dan yapılmış 30 m x 30 m x 30 m'lik bir ünite içine yerleştirilmiştir. Site-██, tüm bildirimleri ve raporları Yüksek Komuta'ya bildiren bir hat ile donatılmıştır. Personel, iki haftada bir değişen iki ekipten (ikisi de 17 tane Seviye 1 Personel, üç tane Seviye 2 Personel ve bir tane Seviye 4 Personelden oluşur) oluşmaktadır.

Tüm cihazlar, işlevlerini doğrulamak için her yarım saatte bir kontrol edilmelidir. Ölçülen özelliklerdeki herhangi bir değişiklik derhal Yüksek Komuta'ya rapor edilmelidir. Herhangi bir alet veya elektronik cihaz, okumalarda normun %0.2'sinden daha fazla sapma gösterirse veya işlevlerinde herhangi bir hata veya arıza belirtisi tespit edilirse, bu Eylem 326-İsrafil'in otomatik olarak yürütülmesine yol açacaktır. Yüksek Komuta'ya rutin raporlar saatte bir verilecektir. Bir rapor planlanan süresinden sonraki yedi dakika içinde alınmazsa, Eylem 10-İsrafil-A yürütülecektir.

Yukarıda belirtilenler dışında SCP-579 ile ilgili herhangi bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır.

Açıklama: [VERİ ÇIKARILDI]

Ek [579-001]:

Eylem 10-İsrafil-A: Kapılar, pencereler ve Site-██'deki diğer olası çıkışlar, personelin Siteye girip çıkmasını önlemek için mühürlenmelidir. Eylem 10-İsrafil-B için gerekli kaynaklar ve ekipler hazır bulunmalı ve pozisyon almalıdır.

Yüksek Komuta bir sonraki raporu planlanan zamanda alırsa veya aletler ve elektronik cihazlar çalışma durumuna geri dönerse, Komut bir “Temiz” sinyali gönderir. Böyle bir sinyal, Eylem 10-İsrafil-A'nın başlamasından sonraki yedi dakika içinde alınmazsa, Eylem 10-İsrafil-B yürütülecektir. Herhangi bir zamanda SCP-579 yakınındaki herhangi bir alet veya elektronik cihaz cihaz önemli hatalar veya normal işlevlerden sapmalar göstermeye başlarsa, Eylem 10-İsrafil-B derhal yürütülmelidir.

"Temiz" mesajı alınırsa, sitenin mührü kaldırılmadan ve Eylem 10-İsrafil-B ekipleri geri çekilmeden önce başka anormallik olmadan en az 72 saat geçmesi gerekir.

Eylem 10-İsrafil-B: Site-62'nin Giriş Kapısı (SCP-004) yok edilecektir. Bu, sitede kalan personel veya tesislere bakılmaksızın yapılmalıdır. Giriş Kapısının kalıntıları - ya da yıkımın imkansız olduğu kanıtlanırsa, Giriş Kapısının kendisi - SCP-579 ile aynı şekilde muhafaza edilmelidir. Bundan sonra, Yüksek Komuta ek talimat verecektir.

Ek [579-002]:

Eylem 10-İsrafil-B'nin başarıyla tamamlanması durumunda, Eylemin uygulanmasına katılan tüm personele SCP-579 ile ilgili tüm mühürlü belgeler verilecektir. Bu belgelere uygun olarak, belirtilen eylemler uygulanmalıdır (gerekirse beklenmedik durum planları ile birlikte). Eylem 10-İsrafil-B'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle bile, [VERİ ÇIKARILDI]'nın bir yıl veya daha az süre içinde ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu unutmayınız.

SCP-579'a herhangi bir bağlamda SCP-███, herhangi bir kamu veya Vakıf karşıtı gruplar veya [VERİ ÇIKARILDI] tarafından atıfta bulunulursa, Eylem 10-İsrafil-A'nın derhal planlandığı gibi yürütülmesi önerilir.

Bir Eylem 10-İsrafil-B'nin başarısız olması durumunda, başka bir işlem yapılması gerekmez. [VERİ ÇIKARILDI]

Ek [579-ZAMAN ÇİZELGESİ]:

Olay 0: SCP-579 keşfedilir. Orijinal Konumu [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 1: SCP-579'un ilk değerlendirmesi yapılır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 2: SCP-579 kazara orijinal konumundan çıkarılır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 3: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 4: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 5: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 6: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 7: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 8: SCP-579 başarıyla muhafaza edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 9: SCP-579, Site-04'e taşınır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 10: Muhafaza başarısız olur. Site-04'ün kaybı. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 11: SCP-579 başarıyla muhafaza edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 12: SCP-579, Site-31'e taşınır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 13: Muhafaza başarısız olur. Site-31'in kaybı. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 14: SCP-579 başarıyla muhafaza edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 15: SCP-579, Site-26'ya taşınır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 16: Muhafaza başarısız olur. Site-26'nın kaybı. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 17: SCP-579 başarıyla muhafaza edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 18: SCP-579'u yok etme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 19: SCP-579'u yok etme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 20: SCP-579'u yok etme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 21: SCP-579'u yok etme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 22: Muhafaza başarısız olur. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 23: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 24: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 25: SCP-579 başarıyla muhafaza edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 26: SCP-579, Orijinal Konumun yakınına taşınır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 27: SCP-579'u orijinal konumuna geri götürme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 28: SCP-579'u orijinal konumuna geri götürme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 29: SCP-579'u orijinal konumuna geri götürme girişimi yapılır. Girişim başarısız. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 30: SCP-579'u orijinal konumuna geri götürme girişimi yapılır. Girişim başarısız. Bu, orijinal konumun kaybıyla sonuçlanır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 31: Muhafaza başarısız olur. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 32: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 33: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 34: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 35: [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 36: SCP-579 başarıyla muhafaza edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 37: SCP-579, Site-██'ye taşınır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 38: SCP-579, daha önce gözlemlenmemiş değişikliklere maruz kalır ve bunun [VERİ ÇIKARILDI] içerdiğine inanılmaktadır. Muhafaza geçerlidir, ancak, bunun muhafaza prosedürüne atfedilemeyeceği belirlenmiştir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 39: Yüksek Komuta, Site-██'nin kilitlenmesini emreder. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 40: Ajan ███-█ mevcut muhafaza planını formüle eder. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 41: Site-62C inşa edilir. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 42: SCP-579, Site-██'e taşınır. [VERİ ÇIKARILDI]

Olay 43: Yüksek Komuta, SCP-579'un muhafazası için gerekli olmayan tüm verileri kilitler. Sadece 7 ajan kaldığı için, SCP-579 ile ilgili veri sızıntısını önlemek için ajanların sonlandırılması gereksiz sayılır. Söz konusu ajanlar, SCP-579 ile ilgili gelecekteki olayların ortaya çıkması durumunda danışman olarak tutulmuştur. [VERİ ÇIKARILDI]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License