SCP-682
rating: +34+x
scp-heritage-v3.png
monster8editub9-new.jpg

Saklama ihlalinden kısa bir süre sonra ve aside batırıldığı için iyileşen SCP-682.

Madde #: SCP-682

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-682 en kısa sürede yok edilmelidir. Şu anda hiçbir SCP Takımının SCP-682'yi yok edebilmesinin imkânı yoktur ve sadece büyük derecede fiziksel hasar verebilmektedir. SCP-682, 5 metre³ boyutlarında içerisi 25 cm güçlendirilmiş aside-dayanıklı çelik plakalar ile kaplanmalıdır. Saklama alanı SCP-682 aciz kalana ve tamamen batana kadar hidroklorik asitle doldurulmalıdır. Eğer SCP-682 konuşmaya, hareket etmeye veya saklamadan kaçmaya çalışırsa anında karşılık verilmeli ve şartlara göre tüm güçle karşılanmalıdır.
Bir tür öfke-durumunu kışkırtabileceği için personellerin SCP-682 ile konuşması yasaktır. SCP-682 ile konuşmaya çalışan yetkilendirilmemiş personel derhal durdurulur ve zorla uzaklaştırılır.

Sürekli kaçmaya çalışması, yok edilememesi, zor saklanması ve vakfa karşı yüksek tehlike bulundurması yüzünden SCP-682 Site [SİLİNDİ]'de saklanacaktır. Vakıf tüm kaynaklarını kullanarak elli (50) kilometrelik alandaki araziyi insanlar ve insan gelişiminden temiz tutacaktır.

Açıklama: SCP-682 kaynağı bilinmeyen, büyük ve belirsiz türden bir sürüngene benzeyen bir yaşam formudur. Son derece akıllıdır ve SCP-079 ile birbirlerine maruz kaldıklarında karmaşık konuşmalara girdikleri görülmüştür. SCP-682 yaşamdan nefret etmektedir, ve bunu çeşitli görüşmelerinde belirtmiştir. (Ek belge 682-B'ye bakınız).

SCP-682'nin son derece güçlü, hızlı ve çevik olduğu gözlemlenmiştir, fakat bu hız değişikliği tam formuna göre değişiklik gösterir. SCP-682'nin fiziksel vücudu maddi şeyleri tükettikçe veya parçaladıkça çok hızlı bir şekilde vücudu büyür veya küçülür. SCP-682 organik ya da inorganik, yediği her şeyden enerji alır. SCP-682'nin sindirim sistemi burun deliklerindeki filtreleme solungaçlarını kullanarak herhangi bir sıvı çözeltisinin içindeki kullanılabilir maddeleri ayırır bu da bulunduğu asit içinde kendisini sürekli yenilemesine izin verir. SCP-682'nin yenilenmesinin kapasitesi ve hızı sarsıcıdır, ve SCP-682 vücudunun %87'si yok edilmiş veya çürümüş olsa bile hareket edebildiği ve konuşabildiği görülmüştür.

Saklama ihlali durumunda, SCP-682'nin izi sürülür ve mevcut tüm Mobil Görev Gücü üniteleri tarafından yakalanır, bu ünitelerin oluşturduğu takımlar en az yedi (7) kişiden oluşmalıdır. Bu güne kadar (██-██-████), SCP-682 on yedi (17) kere ihlal girişiminde bulunmuştur, ve sadece altı(6) adet ihlal girişimi başarılı olmuştur. (Ek Belge 682-D'ye bakınız).


Ek Belge 682-B: ██████ ile kaydedilmiş bir konuşmanın bir kısmı.

<Kayıt başlangıcı, 00h-21m-52s'ye geç>

Dr. ██████: Şimdi, neden o çiftçileri öldürdün?

SCP-682: (Sözlü konuşma yok)

Dr. ██████: Eğer şimdi konuşmazsan, seni hücrene geri koy-

SCP-682: (Anlaşılmaz)

Dr. ██████: Pardon? (Mikrofonu daha da yaklaştırması için eliyle hareket yapar)

SCP-682: (Anlaşılmaz)

Dr. ██████: Konuş bakalım. (Personel D-085'e) Mikrofonu yaklaştır.

SCP-682: …onlar (Anlaşılmaz)…

Dr. ██████: (Personel D-085'e) O mikrofon çok fazla ses alıyor, daha da yaklaştır!

Personnel D-085: Şunun boğazına bak mahvolmuş! Bak işte konuşmay- (Korkar ve bağırır)

SCP-682: (D-085'in vücuduna saldırırken) …onlar… iğrençti…

Dr. ██████: (Odayı terk eder)

<Kayıt sonu>


Ek belge 682-D: SCP-682'nin başarılı ihlalleri:

1: İlk ihlal, ██-██-████: Ajan ███████, Ajan ███, Ajan ████████ (Öldü), Personel D-129 (Öldü), Personel D-027 (Öldü), Personel D-173 (Öldü), Personel D-200 (Öldü), Personel D-193 (Öldü)
tarafından ele alındı.

2: İkinci ihlal, ██-██-████: Ajan ███, Ajan ████████████, Dr. ███████, Personel D-124, Personel D-137 (Öldü), Personel D-201 (Öldü), Personel D-202 (Öldü), Personel D-203 (Öldü)
tarafından ele alındı.

3: Üçüncü ihlal, ██-██-████: Ajan ███████, Uzman Çavuş █████████, Ajan ████████, Ajan ██████ (Öldü), Personel D-018 (Öldü), Personel D-211 (Öldü), Personel D-216
tarafından ele alındı.
4: Dördüncü ihlal, ██-██-████: Ajan ████████, Astsubay kıdemli başçavuş ██████, Teknik Çavuş █████, Er ████████, Er █████, Teğmen ████████████, Astsubay kıdemli başçavuş ████████ (Öldü), Albay ████████ (Öldü), Er ███████ (Öldü), Er ██████ (Öldü), Ajan ███ (Öldü) tarafından ele alındı

5: Beşinci ihlal, ██-██-████: Personel D-221, Ajan ██████████ (Öldü), Ajan ████████ (Öldü), Ajan ██████ (Öldü), Personel D-028 (Öldü), Personel D-111 (Öldü), Personel D-281 (Öldü), Personel D-209 (Öldü) tarafından ele alındı.

6: Altıncı ihlal, ██-██-████: Ajan ██████████, Ajan ██████, Personel D-291 (Faaliyetsiz), Ajan ████████ (Öldü), Ajan █████████████ (Öldü), Personel D-299 (Öldü), Personel D-277 (Öldü), Personel D-278 (Öldü), Personel D-279 (Öldü)
tarafından ele alındı.


Ek Belge 682-E: İnfaz etme seçenekleri:

Olay 682-E18'nin kaydı: Dr. █████ SCP-409'u SCP-682'nin üzerinde kullanmaya çalışır. General ███, General ██████, ve Dr. ██████████ olanları gözlemler.

0400: Maruz kalma. SCP-682'nin temas noktası parçalanır, bulunduğu alana büyük hasar verir. SCP-682 neye maruz kaldığını birkaç kere sorar

0800: Kristalizasyon başlar, normalden daha yavaş yayılır.

1200: SCP-682 aşırı acı çekme belirtileri gösterir, nöbetler geçirmeye başlar.

1300: Kristalizasyon %62 dönüştükten sonra durur. Kristalize alan patlar, SCP-682'ye büyük fiziksel hasar verir.

1400: SCP-682 uzuv ve organ kaybına rağmen kendini kurtarır. SCP-682 iyileşmeye başlar, ve Olay 682-E18'de yer alan herkesi öldürüp yiyeceğini belirtir.

SCP-682 artık SCP-409'a bağışıklık kazanmış gibi görünüyor. Diğer SCP'leri kullanarak SCP-682'yi yok etme çalışmaları tam denemeden önce artık SCP-682 'den alınmış örneklerle test edilecektir.

Dr. ████████'nın önerilerine göre (Belge 27b-6'ya bakınız), Dr. ███████ ve Dr. █████ SCP-682'yi yok etmek için SCP-689'u kullanma isteğinde bulunmuştur. Bu istek henüz ████████'dan onay beklemekte.

Aynı zamanda Dr. Gears tarafından SCP-182'nin SCP-682 ile iletişim kurması için kullanılması önerilmiştir. SCP-182 Eğer mümkünse SCP-682'nin saklama merkezine girmek istemediğini belirtmiştir.


Ek Belge 682-F: İnfaz etme girdileri:
Deney-Girdisi-T-98816-oc108-682

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License