SCP-701
rating: +10+x
scp-heritage-v3.png
Volgun701.jpg

SCP-701-1'in SCP-701-19██-A vakasından sabit bir resmi

Madde #: SCP-701

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-701 ile alakalı tüm materyaller üç kilidi bulunan, Bölge-[ÇIKARILDI]'daki bir arşivde bulundurulmalıdır. Bu materyaller şunlardır: geçerliliğini koruyan 1640 quartosunun iki (2) kopyası; 1965 yılı ciltlenmemiş yirmi yedi (27) kopyası; 1971 yılı basım ciltli on [10] kopyası; [ÇIKARILDI]'ya yapılan saldırılarda ele geçirilen verilerin bulunduğu yirmi bir [21] disket; bir S-VHS kaset (metinde bundan sonra SCP-701-19-██-A olarak geçecektir), ve kökeni bilinmeyen çelikten yapılmış bir bıçak (metinde bundan sonra SCP-701-19██-B olarak geçecektir). Bu eşyalar hiçbir zaman belirtilen odadan çıkarılmamalıdır. Bölgeye erişim sürekli izlenmelidir; hiçbir personelin arşive erişimine hiçbir koşulda, Dr. L████, Dr. R█████ and Dr. J██████'in kesin izni olmadığı sürece, izin verilmez.

Açıklama: SCP-701, Asılmış Kral'ın Trajedisi, Caroline Dönemi'nde yazılmış, ve beş perdeden oluşan bir intikam trajedisidir. Oyunun sergilenmesi, izleyiciler ve katılımcılar tarafından sergilenen ani psikotik ve intihara meyilli tavırlarla, ve SCP-701-1 olarak sınıflandırılmış gizemli bir figürün belirmesiyle ilişkili olmaktadır. Tarihi hesaplamalar, oyun yüzünden son üç yüz yılda alınan can sayınının █████ ile █████ arasında olduğunu tahmin etmektedir.

Asılmış Kral'ın Trajedisi'nin sergilenmesi her zaman bir kriz ile sonuçlanmaz. Kaydedilen ██ performanstan sadece ██'si (36.78%) bir SCP-701 olayıyla sonuçlanmıştır. Tarihi kayıtlar ve soruşturmalara göre, bu krizler genelde aynı örüntüyü takip eder:

 • Gösteriden 1 ila 2 hafta önce (7 ila 14 gün): Kostümlü prova süresince, kast üyeleri spontane olarak oyunun basılı metninden sapmaya başlarlar. Ancak "metinden uzaklaşmakla" ilişkilendirilen sıradan doğaçlamaların aksine bu sapmalar, sanki oyuncular metnin yeni bir versiyonuna çalışıyorlarmışçasına, düzenli ve tutarlıdır. Kast ve prodüksiyon değişikliğin farkına varmazlar, ve onlara değişiklikten bahsedilecek olursa, oyunun başından beri böyle olduğunu iddia ederler.
 • Gösteriden 2 ila 3 saat önce: Kriz genelde ya Açılış Gecesi'nde, ya da planlanan en çok katılımın olacağı zaman prodüksiyonda(genelde oyunun açılışından sonraki ilk hafta içinde olur) patlak verir.
 • Gösteriden 1 ila 2 saat önce: SCP-701-1 I.Perdenin son evresinde, genelde arkaplanda veya ana faaliyetin yanında olmak üzere, sahnede belirmeye başlar. Sahneye giriyor veya çıkıyor gibi gözükse de, sahneye giriş yapması ve sahneden inişi asla görünmez; sahnede bulunmadığı zaman basitçe yok olur.
 • Gösteri Sırasında: SCP-701-1 V. Perdenin ziyafet sahnesi sırasında açık açık sahnede bulunmaya başlar. Burdan sonra oyunun içine 'Asılmış Kral' olarak dahil olur. Kast üyeleri daha sonrasında birbirini öldürmeye veya intihar etmeye başlar, ki bu eylemler bazen spontane olarak o anda sahnede beliren eşyaları kullanarak gerçekleştirilir. İzleyicilerin önlerine gelene, oyundan önceki ilişkileri fark etmeksizin, saldırmaya başlamasıyla kargaşa patlak verir.
 • Gösteriden Sonrası: İzleyiciler arasından asıl krizden sonra hayatta kalan olursa, gösteri alanını terk edebilirler, ki bu durumda rastgele şiddetle etkileşime girmeye devam ederler. Kurbanlar genelde yatıştırma ve dizginlemeye ihtiyaç duyarlar; normal kişilikleri olaydan yaklaşık 24 saat sonra normale dönmeye başlar. Hayatta kalan kurbanlar genelde yaşanan travmatik deneyimle uyuşan davranışlar sergilerler; bazıları olayın yaşanışına dair herhangi bir şey hatırlamaz. Kimisi de müebbet olarak koma durumuna veya psikotik hale gelebilirler.

Genelde bir krizin nasıl işlediğinin incelenmesi için, Olay Raporu SCP-701-19██-1'e bakınız,19██ yılında, █████████████, ████'daki bir lisede, konrtol altına alınmamış son SCP-701 vakasının öncüsü olayların analizini içerir. Oyunun basılı metni hakkında daha fazla bilgi için, Belge SCP-701-1640-B-1'e bakınız.

Kısacası, SCP-701 kendi kendine evrimleşen memetik bir virus olup, bilinmeyen bir şekilde oyunun metni sayesinde yayılmaktadır. Dr. L████'in teorisine göre, SCP-701 vakaları [ÇIKARILDI]'yı içeriyor olabilir. Bu hipotez, uydular sayesinde 19██ vakasının yakınlarında algınlanan, ████ ██████ oranlarındaki artışla uyuşmaktadır, ki bu da bize [ÇIKARILDI]'yı gösterir. Vakıf ajanları şu anda, bulunan veya algılanan SCP-701 gösterimi veya basımını önlemek için verilen emir altında çalışmaktadır. Ancak aksinin olmasına karşı gösterilebilecek çabanın en iyisinin gösteriliyor olmasına rağmen, oyun sanal ortamda, bazen farklı isimler altında, sebsertçe bulunmaktadır. Bu kopyaların kökenini bulup dış dünyadan izole etme yolundaki tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Oyunun basımının önlenmesi, çoğu 1971 yılı akademik basımının kopyalarının dağıtılamadan yok edilmesiyle, çoğunlukla başarıyla sonuçlanmıştır. Yinede, 1965 yılı basımının kopyaları, düzenli olarak üniversite ve lise kütüphanelerinde bitmektedir. Ajanlar her fırsatta bu kopyaları ele geçirmek, ya da yok etmekle yükümlüdürler.

Tarih: Asılmış Kral'ın Trajedisi'nin ilk bilinen basımı, 1640 yılına dayanan bir quartodur. Oyunun yazarı kaydedilmemiştir. Yayıncılardan biri olan William Cooke, yayınlamadan bir süre sonra, tüm tarihi kayıtlardan silinmiştir. Tuhaftır ki, metin kitapevlerinin kayıtlarında bulunmaz.

Kayıtlardaki ilk bilinen SCP-701 vakası 18██ yılında, ██████, ██, ABD'de bir gösteri sırasında olmuştur. Diğer hatrı sayılır vakalar arasında ██████, ███, ██' deki küçük bir tiyatroda sergilenen 19██ yılı performansı; ███████████, ███████████, ███████ Üniversitesinde sergilenen 1964 performansı; the ██████ Üniversitesindeki 19██ performansı, ki Vakıf tarafından başarıyla bastırılan ilk SCP-701 vakasıdır; ███████, Kanada'daki bir öğrenci grubu tarafından sergilenen 19██ performansı; ██████████ Radyo ve Televizyon Şirketi tarafından hazırlanmış 19██ yılı televizyon uyarlaması (yapım yayınlanamadan önce Vakıf tarafından kapatıldı); ve ██████████████, Ohio, ABD'deki 19██ vakası, bundan sonra SCP-701-19██-1 olarak hitap edilecektir.

Basım Tarihi:

 • Orijinal 1640 Quartosu (bilinen tüm kopyalar Vakıf gözetimi altındadır)
 • 1733 Daktilo Kağıda Basılmış Versiyon (1790 yılında yeniden basılmıştır)
 • 1813 Cambridge Üniversitesi Basımevi Versiyonu
 • 1965 Ticari Ciltsiz Versiyon
 • 1971 Ciltli Versiyon

Ajanlar şu gerçeği hatırlamalıdır ki oyunun kopyaları çoğu zaman başka isimler ve farklı yazımlar halinde yanlış dosyalanmıştır. Dahası, oyunun 1965 metninin fotokopileri Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki üniversitelerin tiyatro departmanlarında sirkülasyonda bulunmuştur.

Eklenti:

 • [ÇIKARILDI]'nın yüksek olasılığı göz önünde bulundurulmasıyla, SCP-701'in Keter-sınıfına yükseltilmesini öneriyorum. SCP-701 memetik virüsü bir kriz senaryosunun öncüsü, pekala mümkün olabilir. Dahası, [SİLİNDİ]. - Dr. L████, 1237116060.
 • Reddedildi. SCP-701 hakkında bilinen hiçbir şey bir XK-Sınıfı-Senaryoya işaret etmemektedir. Elimizde daha fazla veri bulunana kadar, sınıflandırma Öklid olarak kalacaktır. —Gerçeklerle yüzleş, Doktor. Kedi uzun süredir çantanın dışında (deyiş: iş işten geçti anlamında kullanılmıştır). Ve bu iş kolunda, her on yılda bir sadece yüz civarı insan kaybediyorsak kendimizi şanslı saymalıyız.- O5-█, 1237197060.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License