SCP-882
rating: +7+x
scp-heritage-v3.png
Gears2.jpg

SCP-882

Madde #: SCP-882

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-882 her zaman en az %40'ı deniz suyundan oluşan sıvı bir çözeltide tutulmalıdır. Nesne, metalik olmayan, günlük değişmesi gereken pamuk lifi halatlarla tutulmalıdır. Ayrıca nesne, pas sökme belirtileri için günlük olarak kontrol edilmelidir. SCP-882'nin herhangi bir kısmının pası çözülmüşse hemen %100 oranlı deniz suyu çözeltisine batırılmalıdır. Deniz suyu okyanustan direk olarak alınmalıdır. Nesne tekrar pasla kaplandığında çözeltinin yoğunluğu azaltılmalıdır.

Muhafaza alanında hiçbir metal obje bulundurulmamalıdır. Muhafaza alanına sadece organik objeler girebilir ve SCP-882 ile herhangi bir temas kalın pamuk eldivenlerle yapılmalıdır. Nesneyle temas eden her metal ısıyla kesilmeli, eritilmeli ve ayrı bir alanda %100 oranlı deniz suyuna batırılmalıdır.

Personeller tarafından bildirilen işitsel sorunlar derhal raporlanmalı ve etkilenen personellere psikolojik müdahale yapılmalı ve sonuçlara bağlı olarak ya başka bir tesise tahliye edilmeli, ya da [ÇIKARILMIŞTIR]'ta muhafaza edilmelidir.

Açıklama: SCP-882, çeşitli metallerin karışımından oluşan, dişli, kablo, kasnak, vida ve kayışların rastgele bir birleşiminden oluşan bir makinedir. Nesnenin yakalanma anındaki boyutu yaklaşık seksen yedi metreküptü. Şu anki boyut yaklaşık on iki metreküptür. SCP-882 deniz suyunda çabuk paslanır. Tanımlanabilen bir enerji kaynağı bulunamamıştır, ancak parçalar pasla kaplanmadığı sürece çalışır. SCP-882, hangi aktiflik seviyesine ulaştığı önemli olmaksızın her zaman tamamen sessizdir.
Nesneye dokunan her metal ona kalıcı olarak sabitlenir ve birkaç gün sonra makinenin bir parçası haline gelir. Organik nesnelerde bir değişiklik gözlemlenmez. SCP-882, demir, kalay, altın ve daha tanımlanamayan diğer metallerin rastgele bir alaşımı gibi görünse de ağırlıkça uçak tipi titanyum alaşımına göre daha yüksek gerilme kuvvetine, dayanıklığa ve esnekliğe sahiptir. Daha makinenin bir parçası olmayan küçük bir metal parçayı bile kesmek için aşırı, yoğun ısı birkaç saat boyunca uygulanmalıdır.

Nesnenin yanında uzun süre kalan kişiler, genellikle öğütme ve tıklama sesi olmak üzere işitsel halüsinasyonlar duymuştur. Bu ses, nesneye bir metal verilmedikçe daha da artar. Psikozun ileri devrelerindeki denekler, kendilerini makineye atmıştır ve neredeyse anında ezilerek ölmüştür. Beden genellikle içeri çekilir ve kurtarılması imkansız hale gelir.

SCP-882, Banks Adası'nın kuzeydoğu kıyısında bulundu. Alan bir mil yarıçapındaki tüm metal ve metalik cevherlerden yoksundu. SCP-882 bu alanın geometrik merkezinde bulundu. SCP-882, keşif sırasında deniz suyuna batmıştı. Yakınlarda birkaç yıldan beri terk edilmiş küçük bir kasaba bulundu. SCP-882 alındı ve kısa süre sonra pası sökülmeye ve bazı parçaları hareket etmeye başladı. Birçok kazadan sonra Dr. Gears'a SCP-2519'un döngüde oynatılması izni verildi, bu da nesnenin hareketini başarılı bir şekilde azaltarak güvenli erişim sağlandı. SCP-882 daha sonra kesildi ve tesiste saklandı.

Not: SCP-882, SCP-271'in çevresine yada SCP-217 tarafından muhafaza edilmiş bir deneğin yakınına getirilmemelidir.

Ek: Daha fazla bilgi için lütfen Röportaj-882-1'e bakın.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License