SCP-903
rating: 0+x
903.jpg

İstasyon A'dan görüldüğü şekilde SCP-903

Nesne #: SCP-903

Nesne Sınıfı: Öklid
Özel Saklama Prosedürleri: SCP-903'ün iki tarafına da olan erişim yetkili araştırma personellerine sınırlandırılmıştır. Girişler mühürlenip her zaman gözlem altında tutulmalıdır. Test sırasınca, şartlar farketmeksizin SCP-903'e yetkisiz bir şekilde girmeye çalışan ya da içinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan herkes zorla durdurulacaktır. SCP-903'ün içinden gelen ya da çıkmış her denek ya da nesne test bittiği anda imha edilmelidir.

Açıklama: SCP-903 Site-19'da SCP Saklama Kanadını Lambda laaboratuvar kanadıyla birleştiren bitirilmemiş bir hizmet tünelidir. Tünel 3 metre çapında, 50 metre uzunluğunda ve yerin 5 metre altına gömülmüştür. Tamamlanmamış yapısından dolayı, SCP-903 boru, kablo ya da diğer hizmet ekipmanlarını içermemektedir . SCP-903 ayrıca SCP-903'ün tamamı boyunca devam eden bir raylı hareket sistemi içerir.

SCP-903 aslen SCP Saklama Kanadından Lambda Laboratuvar Kanadına SCP'leri taşımak için kullanılan tedbirli ve güvenli bir yoldu. Ancak, bu yol kaza 903-1'den kısa bir süre sonra kapatılmıştır, kazada yönetici personel standart çalışma prosedürünü ihlal ederek her seferde bir SCP taşımak yerine aynı anda birkaç SCP taşımıştır. Oluşan kaza, büyük ihtimalle SCP-903'ün şu anki anormal özelliklerini kazanmasına sebep olan şeydir.

İlk bakışta, SCP-903'ün en göze çarpan özelliği içeride herhangi bir ışık kaynağı olmamasına rağmen tüm tünelin görülebilmesidir. Işıklandırma, tünelin içindeki spiral şeklindeki beyaz boyadan yayılırmış gibi görünür. Bu olayın nasıl çalıştığı bilinmemektedir. Ray sistemi hala normal bir şekilde çalışmaktadır. Ancak, eğer bir eşya ya da organizma rayın vagonuna konup SCP-903'ün içerisine gönderilirse, ray aniden ve izah edilemeyecek bir biçimde tünelin ortasında durur. Bundan sonra anormal ışıklandırma SCP-903'ün içindeki görülebilirliği sıfıra indirecek şekilde yok olur. Bu aşamada dış ışıklandırma ekipmanları ya da gece görüşü gibi görüntü iyileştirme ekipmanları ile SCP-903'ü gözlemek için işe yaramamaktadır. Yaklaşık olarak 15 saniye sonra, anormal ışıklandırma ve ray tekrardan açılır, ve vagon da yoluna normal bir şekilde devam eder. Fakat, vagonun içine konulmuş olan eşya ya da organizma izi bulunmayacak şekilde kaybolmuştur.

Belirsiz bir zaman sonra, SCP-903 raydaki vagonu kendi kendine çalıştırır. Vagon SCP-903'ün ortasına vardığında ışıklandırma önceden planlanmış gibi 15 saniye boyunca yok olur. SCP-903 tekrardan çalıştığında, vagon yeni bir eşya içerecektir (bu eşyaya SCP-903-X adı verilir) ve çoğunlukla özenli bir şekilde elle yazılmış bir not da içerir.

SCP-903'ün ürettiği her SCP-903-X yapısal olarak anormaldir, ve her örnek farklı anormal özelliklere sahiptir. Her nasılsa, her örneğin özelliği kaza SCP-903-1'den öce SCP-903'den taşınan SCP'lerin özellikleriyle uyuşmaktadır1. SCP-903-X'lerin örnekleri SCP-903'den alındıktan sonra, yaklaşık olarak iki saat sonra anormal özelliklerini eğer önceden yok edilmedilerse kaybederler.

SCP-903-X ile gelen notlar SCP-903'ün bir şekilde SCP-903-X örnekleri üretebilen akıllı bir varlıkla bağlantılı olduğunu ileri sürmektedir. Bu varlığın izini sürmek için şimdiye kadar yapılan, mürekkep ve kağıdın bileşiminden, ve el yazısından yapılan analizler, hiç meyve vermemiştir. Ancak bu notlar SCP-903-X'ler gibi anormal değildir ve özelliklerini yitirmezler.

Ek belge: Dört yıllık bir saklama ve tüm SCP-903-X örneklerini listeleme sonrası SCP-903 tek bir not üretmiştir.

Bazen en büyük beyinler bile kaybedebilir ilhamlarını, yardımsız mı bırakacaksınız ışıksız bir sanatçıyı?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License