SCP-963
rating: +7+x
scp-heritage-v3.png
963.jpg

Bir taşıyıcısı olmayan SCP-963-1 .

Madde #: SCP-963

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-963-1 D-Seviye bir teknisyen hem de Dr. Bright'ın asistanı olarak sınıflandırılmış personellere yükümlülük olarak verilir. Bu asistan O5-█ tarafından hem Vakfa olan bağlılığına hem de psikolojik stabilliğine göre belirlenir.

SCP-963 kişinin alnına ya da elinin üzerine güçlü bir epoksi ile yapıştırılmalıdır. SCP-963-1 artık kişinin boynundan bir zincire takılı bir şekilde durmalıdır. 963-1'in kişinin vücuduna saklanmasına izin verilmez. Tüm saklama girişimleri ölümcül kaba kuvvetle karşılanacaktır.

Eğer 963-1'i takan D-Sınıf personel 30 günlük ömrünü aştıysa infaz edilir ve SCP-963-1'i takmak için başka biri seçilir. O5-█'in emriyle, SCP-963-1'in takıldığı herhangi bir beden normal sebeplerle ölene kadar infazı ertelenir, ya da SCP-963-1 başka birine takılır.

DİKKAT: 13/12/████ tarihinden sonra 963-1'in hiç bir insanımsı Öklid ya da Keter SCP'nin yakınına getirilmesine izin verilmez. Bu komut kaba kuvvetle uygulanacaktır. İptal edildi O5-6, O5-8, O5-9

DİKKAT: Kaza-239-b Clef-Kondraki'den sonra, SCP-963-1 Site-17'ye en az üç O5'in açık izni alınmadan giremez. Tüm ihlaller kaba kuvvetle karşılanacaktır. İptal edildi, O5-6, O5-8, O5-9

Açıklama: SCP-963-1'in etrafındaki daire beyaz altından oluşan, ███k'lık oval kesim bir yakutun etrafına yıldız-patlaması deseninde dizilmiş on üç (13) tane ██k'lık pırlanta kesilmiş elmaslarla süslü bir muskadır. İntihardan dolayı ölmüş ve vücudunun etrafı doğaüstü-konulu kitaplarla çevrelenmiş ██████ ███'nın özel eşyalarının arasında keşfi gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki ajan, SCP-963-1'e hiç bir şekilde zarar verilemediğini öğrendi ve Protokol XLR-8R-██ çerçevesinde Vakfa getirdi

Dr. Jack Bright,1 iyi itibarlı bir ast araştırmacı, SCP-963-1'in kapasitesi hakkında araştırma yapma sorumluluğuna görevlendirildi, ve [KALDIRILDI] erişimi sağlandı. Aynı yılda daha sonra, SCP-076-2 saklama ihlalinde bulundu (bakınız belge 076-2-19A), [KALDIRILDI] ölüme ve ██ kayıba yol açtı. Doktor Bright SCP-963-1'i SCP-076-2'nin saklama ünitesinin yakınında eliyle taşıyordu, ve ihlalde ilk ölenlerdendi. Yaklaşık olarak █ gün sonra, D1-113, molozlarla dolu alanı temizlemekle görevlendirilmiş, 963-1'i molozlar arasında buldu ve eline aldı. D1-113'e anında farkedilebilir bir değişikliğe uğradı.


Sorgu Kaydı x████, Tarih: ██-█-████

████: Lütfen bana adını söyler misin?

D1-113: Jack Bright, bunu sen de biliyorsun!

████: Bize müebbet hapis hükmünün bir parçası olarak yardım eden Tom Higly olduğunu düşünüyorum.

D1-113: Saçmalama! Ben herhangi bir şekilde o olama- (SCP-963-1 tam bu sırada D1-113'ün elinden alındı. Daha sonra yapılan bir MR taraması 963-1 D1-113'den alındığında D1-113'ün tüm üst beyin fonksiyonlarını durdurduğunu ortaya çıkarttı. 963-1 geri verildiğinde ise tüm beyin fonksiyonları geri döndü.)

████: Dr. Bright?

D1-113: Efendim?

████: Çok ciddi bir sorunumuz var gibi görünüyor.


Bir çok deney sonrası, SCP-963-1 ile deri temasına geçen tüm canlı antropoid maymunların, bilinci silinir, ve Dr. Bright'ın SCP-963-1'den deneğe yansıtılır. Dr. Bright'a özgün anıların denekten deneğe geçtiği bilinmektedir.

Eğer denek otuz (30) gün boyunca SCP-963-1 ile olan temasını korursa, beyin fonksiyonları her zamanki Dr. Bright'ın bir kopyasına dönüşür. Eğer 963-1 bu otuz (30) gün bittikten sonra alınırsa Denek Jack Bright'ın bilincinin bir kopyası olmaya devam eder. Dr. Bright'ın kendisiyle birlikte çalışmasını önlemek için yaptırımlar oluşturulmuştur ,her nasılsa, Dr. Bright kendini tamamen Vakfa ve Vakfın amacına adadığını kanıtlayınca gereksiz olduğuna karar verilmiştir.

Doktor Bright'ın ta kendisi SCP-963-1 üzerinde 963-1'in içerisinden çıkma isteğiyle geniş çaplı deneyler yaptı. Doktor Bright ile yapılan röportajlar ██████ ███'ın SCP-963-1'i işe yarar kılmak için kendini öldürdüğünü ve bundan dolayı da kendi bilincini asla muskanın içerisine esir edemediğini işaret etti. Doktor Bright SCP-963-1'i orijinal yaratıcı gibi kendini öldürmek yerine öldürülerek yanlışlıkla aktive ettiği varsayımında bulunuyor.

2ni6vxu.jpg

SCP-963-2, [VERİ ÇIKARTILDI]

SCP-963-2'ye ilişkin bir girdi
██/██/████ tarihinde, O5-9 tarafından SCP-963-1'in bir taklidini yapma çalışma emri verildi. Tüm denemeler başarısız oldu ta ki SCP-963-2, bir noktadan sonra [SONRAKİ VERİ ÇIKARTILDI]

SCP-963-2'YE İLİŞKİN TÜM VERİLER 5. SEVİYE GİZLİLİKTEDİR. SEVİYE 5 GEÇİŞ İZNİ OLMADAN SCP-963-2 İLE ALAKALI DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERKES İMHA EDİLECEKTİR.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License