SCP-____-J
rating: +35+x

Madde #: SCP-____-J

Nesne Sınıfı: _______

Özel Saklama Prosedürleri: Ofisimdeki bir kutunun içinde.

Açıklama: İnsana bir şeyleri erteleten bir taş.

Ekleme: Muhtemelen memetik falan.

Bir ara yazmayı tamamlarım.- Dr. Vang

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License