SCP-TR-002
rating: +17+x
aaa.jpg

SCP-TR-002'nin fotoğrafı
Fotoğraf O5 █'in emri üzerine kaldırılmıştır.


Madde #: SCP-TR-002

Nesne Sınıfı: Güvenli Nötralize Edildi

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-002’ye ait özel saklama prosedürleri O5 konseyi emri ile mevcut belgeden çıkarılmıştır. –O5 █

Açıklama: SCP-TR-002 1903 yılında █████ hastanesinde doğmuş bir erkektir. SCP-TR-002 bir metre yarıçapındaki bir alanda uzay zaman dengesini bozabilme, zamanı nesne veya canlıların üzerinde hızlı ya da yavaş akacak şekilde düzenleyebilme özelliklerine sahiptir. Ayrıca kendi üzerinde zamanı yavaşlatarak kendini her türlü insani faaliyetten (Sıvı alımı, Gelişme, Büyüme vb.) soyutlayabilmektedir ama bir insan gibi yaralanabilir veya öldürülebildiği gözlemlenmiştir. SCP-TR-002, Seviye-4 Vakıf personelleri tarafından gün yüzüne çıkarılan belgelere göre yakın tarihin birçok kısmında önemli bir role sahip olmuştur (Detaylar için ek dosyalara bakın). SCP-TR-002'nin zaman ve uzay dengesini nasıl bozduğunu anlamak için Dr. H tarafından yapılan araştırmalar SCP-TR-002'nin 20██ tarihli bir kaçma denemesinde etkisiz hale getirilmesi yüzünden sonlanmıştır ve bununla beraber insanlara ve diğer canlılara karşı takındığı saldırgan tavrın neden(ler)i öğrenilememiştir.

Ek-1:
Tarih: ██/██/1915

SCP-TR-002 Sarıkamış harekatında düşmana yardım ve 34 müttefik askerin ölümünden suçlu bulunarak 4 gün önce idama mahkum edildi. İdam günü gelmeden önce garip bir şekilde SCP-TR-002’den sorumlu olan altı gardiyan, iki hemşire ve davadan sorumlu kadı ████ efendi ortadan kayboldu. İdamı ██ Teşrinisani 1336’ya (██ Kasım 1920) kadar askıya alındı (Osmanlıcadan çevrilmiştir).

Ek-2:

SCP Vakfı yetkilileri SCP-TR-002’nin tarihteki rolünü araştırırken içinde SCP-TR-002’nin de bulunduğu bir fotoğraf buldular, fotoğraf SCP-TR-002 Menemen olayını düzenleyen kişilerle samimiyet kurarken çekilmiş. Olayda anormal özelliklerini kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

Ek-3
Tarih: ██/██/1943

SCP-TR-002 ile ilgili 1943'te 3. Alman İmparatorluğu'nun sınırlarında bulunan Hannover kentinde yaşanmış olan "Weltgericht" olayı. Olay olay hakkında bulunan belgelerde SCP-TR-002’nin Hannover’da bulunan ██████ köyünün nüfusunu bir gecede "toza çevirdiği" yazıyor. Ölü sayısı bilinmiyor.

1946-2020 arası tarihlere ait SCP-TR-002 ile alakalı bilgiler güvenlik nedenleri yüzünden geçici olarak kaldırılmıştır.
-Dr. H

Dr. H Tarafından Yazılmış Ek Not:
SCP-TR-002 hiçbir zaman konuşmadı. Sarışındı, gözleri ████'di, fiziksel olarak yirmili yaşlarındaymış gibi gözüküyordu. Yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. Keşke o son kurşunu ben sıkabilseydim.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License