SCP-TR-013
rating: +21+x
Jag.png

SCP-TR-013'ün bayrağı
(Islak olduğu için kurutulmuştur)


Madde #: SCP-TR-013

Nesne Sınıfı: Chraen1

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-013 ortada olan bir varlık olmadığı için saklama prosedürü bulunmamaktadır. SCP-TR-013 ile ilgili olan maddeler özel depolarda saklanmalıdır. Maddeler özelliklerine göre sınıflandırılacak ve sınıflara göre farklı depolarda saklanacaktır. Bu yüzden her depo farklı seviyede personel izni gerektirmektedir. Bu maddelerin birlikte bulunduğu bazı Site'lar olsa da genel olarak farklı Site'da bulunurlar. Biyolojik maddeler de Biyo-Site'larda muhafaza edilecektir. Kitaplar, haritalar ve bazı özel maddelerde özel güvenlik protokolü uygulanacaktır. Bu maddelere seviye 5 ve üstü personeller erişim sağlayabilir.

Açıklama: SCP-TR-013, bir ülkedir. Adı da dahil olmak üzere ülke hakkında çoğu bilgi bilinmemektedir. Bu ülkede kayıp bir dilde yazılan yetmiş dokuz (79) sayfalık bir kitap bulunmakta. Ülkede keşfedilen bütün eşyaların birbirine yakın tarihte keşfedildiği için bulunan bazı maddelerin bu ülkeye ait olduğu düşünülüyor. Bu aletler genelde metalik aletler (yüzük, takı, taç vs.) veya bazı araç gereçlerden (Kazma, silah, kürek vs.) oluşmaktadır. En önemlisi ise bir bayrağının bulunmasıdır. Bulunan bütün maddeler yaklaşık yüz-iki yüz (100-200) yıl öncesinde ya da yakın tarihlerde keşfedilmiştir. Araştırmalara göre bu maddeler yaklaşık dört bin beş yüz (4500) yıl öncesine ait. Bu maddelerin çoğu Mariana Çukuru’nun yakınlarında bulunmuştur.
Ayrıca kumaş, kağıt gibi işleme maddelerin olması SCP ajanlarını şaşırtmıştır. Bulunan maddeler kayıp bir dilde yazılar içermektedir. Eski roma dili, eski yunanca, Göktürk dili gibi oldukça eski ve kaybolan dillerin bu dil ile bağlantıları vardır. Sayılar için de roma rakamları kullanılmaktadır. Kitabın yaklaşık %3'ü çevrilmiştir. İçinde devlet, tarım, ekonomi ve çoğu siyasi kavramlar bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin uzun zaman boyunca yıkılmamış bir imparatorluk olduğu ve bir felaket sonrası dağıldığı yazılmaktadır. Krallar ve bazı özel isimlerin kitapta bulunmaması ve birkaç sayfanın koparıldığı fark edilmiştir. Ülke ile ilgili bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Mariana, ülkenin yüzölçümü 58 milyon kilometrekare, ülkenin nüfusu 17 milyon. O yıllardaki insan nüfusunun oldukça yüksek nüfusa sahip olması ve yüz ölçüm olarak dünyada tarihindeki en büyük ülke olması ve Mariana Çukuru' nun yakınlarında bu bayrağın bulunması gibi mantıksız olaylar bu kitapta yazmaktadır. Kitapta yazanların birçoğu gerçek tarihle orantılı olarak gitse de kitapta belirtilen tarihte hiçbir doğa olayı veya felaket yaşanmamıştır.

Voynich_Manuscript_156.jpg

SCP-TR-013'ün kitabından birkaç sayfa

yapay-zeka-tuhaf-ve-gizemli-el-yazmasi-voynichi-cozdu3.jpg

SCP-TR-013'ün kitabından başka bir sayfa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License