SCP-TR-014
rating: +21+x

Madde #: SCP-TR-014

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-014 duvarları 6 Metre kalınlığında olan ve duvarların malzemesinde [ÇIKARILMIŞ] alaşımı kullanılmış bir odada tutulmalıdır. Toplam 64 metreküpten oluşan bu odadan kaçış halinde 2 acil durum kapısı kapatılacaktır. Bu kapılar[ÇIKARILMIŞ] alaşımından yapılma 5 metre kalınlığında 6 aşamadan oluşan kapılardır. Her aşama 1 metreden oluşmaktadır ve kaçış durumda sondan başlayarak ilk bölmeye kadar kapanır, ilk bölme aşınmaz maddeden yapılmıştır. Bu kapılardan içeriye sülfürik asit dökülür. Bu düzenekten de SCP-TR-014 kaçarsa Site'deki bütün MTF'ler olay yerine intikal etmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde O5 Alfa savaş başlığını başlatabilir. SCP-TR-014'ün zayıf noktası bulunana kadar muhafaza prosedürü sabit kalacaktır. Araştırma görevlilerinin tüm fikirleri dikkate alınacaktır. SCP-TR-014 ile ilgili araştırmaların yapıldığı odaya sadece O5 izni ile girilebilir.

Açıklama: SCP-TR-014, Mısır'ın Sina bölgesinde bulunmuştur. Deniz seviyesinin 86,6 metre altında tabuta benzeyen bir çeşit ahşap altın süslemeli bir kutunun içinde bulunmuştur. SCP-TR-014'e tam oranlı olan bu kutunun içinde SCP-TR-014 ve onun altında kırmızı kumaş ve pamuklar bulunur. SCP-TR-014 şans eseri bir donanma tatbikatı sırasında bulunmuştur. Bu kutuya benzer nesneyi birçok kişi açmaya çalışmış fakat açamamıştır. Kutuda şu anki teknolojinin imkanlarıyla açılamayacak düzeyde bir kilit sistemi bulunmaktadır. SCP-TR-014'ü kumaşlarla, pamuklarla, ahşap ile altın ile toprak ve kum ile muhafaza edecek birçok oda tasarlanmıştır. Fakat hiçbiri işe yaramamıştır. Bulunduğu kutuda da muhafaza edilememiştir. Bu ana kadar o kutudan nasıl çıktığı bilinmemektedir.

SCP-TR-014, insansı bir varlıktır. SCP-TR-014, ayna gibi oldukça parlak kristali andıran bir maddeden oluşmaktadır. Dünya'nın başka hiçbir yerinde bu maddeye rastlanılmamıştır. Bu madde homojendir ve tanecikleri birbirlerine o kadar yakındır ki aradaki boşluk hiçbir mikroskop ile görülememiştir. Bu madde oldukça parlak, görüntüyü az da olsa yansıtan, sert bir yapıdadır.
SCP-TR-014 insanı andıran bir şekle sahiptir. Hiçbir yaşamsal organı bulunmamaktadır. SCP-TR-014 2.79 metre boyundadır ve yaklaşık yarım ton ağırlığındadır. Nesne çok yavaş veya çok hızlı hareket eder. SCP-TR-014'ün hareket hızının sınırları bilinmiyor. SCP-TR-014 canlıları fark edebiliyor, tehdit unsurlarını algılayabiliyor, en sert metal alaşımları bile hiçbir çizik oluşmadan parçalayabiliyor. Bilinçli bir varlık olduğu düşünülüyor. Çoğu doktor bu varlığın aşırı zeki olduğunu söylüyor fakat bilinçli bir varlık olduğu kanıtlanmadığı için bazı doktorlar bunu reddediyor. SCP-TR-014'ün hareketleri çok belirsiz ve öngörülemez. Kurşungeçirmez vücut yapısı ve göz alan parlaklığı nedeniyle MTF'ler SCP-TR-014 üzerinde hiçbir etki sağlayamamaktadır. Lazerler, patlayıcı maddeler, kurşunlar ve SCP-TR-014'e doğru giden çoğu madde yansımaktadır. Bütün canlılar için tehlike arz etmektedir ve hiçbir şekilde yakınına yaklaşılmamalıdır. Kristal çakışması ve sürtünmesi gibi ses çıkartır fakat konuşamaz. Nasıl hareket ettiği ve etrafını fark edip saldırdığı bilinmiyor. Ayrıca SCP-TR-014'ün güç ve hareket potansiyelinin sınırları bilinmiyor.

DEVAM ETMEK İÇİN 4. SEVİYE ERİŞİM GEREKLİDİR

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License