SCP-TR-063
rating: +3+x
scp-tr-063.jpg

SCP-TR-063'ün tavanı.

Madde #: SCP-TR-063

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: İlgili bina onarım mazereti ile kamuoyuna kapatılacaktır. SCP-TR-063’e şahit olan sivillere A sınıfı amnestik ilaç uygulanacaktır. SCP-TR-063’ün bulunduğu bina ve çevresinde dönüşümlü koruma ve araştırma personeli sürekli bulunmalıdır. SCP-TR-063 kayıt altına alınacaktır ve sadece 72 saatten eski kayıtlar silinecektir. SCP-TR-063’ün akışında bir farklılık gözlemlenirse, olay raporu ilgili baş araştırmacıya bildirilecektir.

Açıklama: SCP-TR-063, İstanbul, ███████ şehrindeki █████████ Konser Salonudur. SCP-TR-063’ün sahnesinde “Tersten Senfoni” isimli bir orkestra performansı devamlı olarak sergilenmektedir. Solandaki anormal özelliklerin kaynağı hakkında araştırmalar devam etmektedir.

Grubun baş solisti ile birlikte toplamda 12 üyesi bulunmaktadır. Kondüktörü yoktur. Bunun yerine orkestranın tam arkasında 3,5 metre uzunluktaki antik sarkaçlı saati metronom olarak kullanmaktadırlar.

Konser salonu, yerel uzay-zamanı ve gerçekliği etkileyen çeşitli anomalilere mağdur kalmıştır.

  • Binanın yapısı aksine odanın tavanı ve duvarları yoktur. Bir zemin bulunmaktadır ancak fiziksel olmayan bir maddeden yapılmıştır (Fiziksel objelerle nasıl etkileşimde bulunduğu bilinmemektedir). Duvara veya zemine bakıldığında bozuk bir ekrana benzer ışıklar gözükür. Sadece orkestranın çaldığı sahne ve dışarıya açılan kapı bu anomaliden etkilenmemiştir.
  • Odanın doğu ve batısı birbirine bağlıdır. Bir yönden ilerleyince başlanılan yere diğer yönden geri dönülebilir. Odanın uzayı bir silindire benzemektedir. Yapılan ölçümlere göre bu silindirin boyutu sonsuz, yarı çapı yaklaşık 2 kilometredir.
  • Odanın güneyine doğru ilerlendiğinde uzay üstel olarak genişler. Bu yüzden sahneye ulaşmak imkansızdır. Keşif için gönderilen insansız hava aracı, 7 saat uçuş süresinden sonra şarjı bittiği için yere çakılmıştır. Uçuş süresi boyunca sahnenin sadece 8,3 metre yakınına gelebilmiştir. Kapının önünde duran personeller uçuş süresi içerisinde iha’yı yerinde duruyormuş gibi gözlemlemiştir.
  • Odanın kuzeyine doğru ilerlendiğinde uzay üstel olarak kısalır. Kapının yanından kuzeye doğru ilerlendiğinde, kişi birkaç adım atmasına rağmen kendisini kapıdan kilometrelerce uzakta bulabilir.
  • Sahnenin bulunduğu yerel uzay-zaman kapalı bir zaman döngüsündedir. Her 274 dakikada bir döngü yeniden başlar. Bu döngü standart kapalı zaman döngülerinin aksine tersten akmaktadır.

Orkestranın ortasındaki saat, zaman döngüsünden etkilenmemektedir ve yerel saati doğru göstermektedir. Bu saatin anormal bir özelliği olup olmadığı bilinmemektedir. Sahneye ulaşmak için SCP-TR-███ ile bir test yapılmıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License